Medlemsservice
 
 
 
 

Glemt password?

Medlemskab

Tidsskrift

Ordenshistorisk Tidsskrift udkommer ca. 2 gange om året.

Se en liste over indholdet her

Bogudgivelser

Ordenshistorisk Selskab står bag udgivelser af bøger med ordensrelateret indhold.

Se en liste over bøgerne her

Ordenshistorisk Forlag

Ordenshistorisk Forlag er et forlag som - uafhængigt af Ordenshistorisk Selskab - udgiver bøger om ordner og medaljer.

Se listen af udgivelser her

  Udskriv artikel

Opdateret rangordning for danske dekorationer

Kongehuset har offentliggjort en opdateret liste der viser i hvilken rækkefølge danske dekorationer skal bæres.
Opdateret rangordning for danske dekorationer

Forsvarets hyppige deltagelse i internationale operationer og de dermed forbundne nye medaljer har resulteret i en stigende efterspørgsel efter et opdateret bærereglement for de danske dekorationer - herunder i hvilken rækkefølge de skal monteres.


Ikke mindst indstiftelsen af Forsvarets Medalje for International Tjeneste 1948-2009 har gjort spørgsmålet aktuelt, da mange af modtagerne af denne er veteraner med et allerede eksisterende båndspænde. Hvor skulle den nye medalje indsættes?


Kongehusets hjemmeside findes nu en opdateret liste over rangordningen med en kort beskrivelse af de enkelte dekorationers udseende.


Det er interessant at se at Tapperhedskorset og Forsvarets Medalje for Faldne rangerer foran Dannebrogordenens ridderkors, hvilket understreger i hvor høj grad man påskønner indsatsen af modtagerne af disse dekorationer.


Rangordning:


 • Tapperhedskorset
 • Forsvarets Medalje for faldne og sårede i tjeneste (hvis tildelt faldne indtil 2009)
 • Forsvarets Medalje for Faldne i tjeneste
 • Dannebrogordenens hæderstegn
 • Ridder af 1.grad af Dannebrogordenen/ Ridder af Dannebrogordenen
 • Fortjenstmedaillen i guld
 • Medaillen Ingenio et Arti
 • Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 75 års fødselsdag
 • Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års regeringsjubilæum
 • Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 70 års fødselsdag
 • Erindringsmedaillen i anledning af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalens 75 års fødselsdag
 • Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II’s 25 års regeringsjubilæum
 • Erindringsmedaillen i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethes og Hans Kongelige Højhed Prins Henriks sølvbryllup den 10.6.1992
 • Mindemedaljen i anledning af hundredårsdagen for Kong Frederik den IX.s fødsel
 • Kong Frederik den IX.s mindetegn
 • Kong Frederik den IX.s mindemedalje
 • Mindemedaille i anledning af hundredårsdagen for Kong Christian den X’s fødsel
 • Dronning Ingrids Mindemedaille
 • Erindringsmedaillen i anledning af 50-års dagen for Hendes Majestæt Dronning Ingrids ankomst til Danmark
 • Den kongelige Belønningsmedaille m/ inskription eller spænde
 • Medaljen for ædel dåd
 • Medaljen for druknedes redning
 • Forsvarets Medalje for Tapperhed
 • Fortjenstmedaillen i sølv
 • Den kongelige belønningsmedaille (guld m. krone)
 • Den kongelige belønningsmedaille (guld)
 • Den kongelige belønningsmedaille (sølv m. krone)
 • Den kongelige belønningsmedaille (sølv)
 • Kong Christian den X.s erindringsmedaille for deltagelse i krigen 1940-45
 • Kong Christian den X.s frihedsmedalje
 • Medaljen for udmærket lufttjeneste
 • Forsvarsministerens Medalje
 • Forsvarets Medalje for faldne og sårede i tjeneste (hvis tildelt sårede)
 • Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste
 • Forsvarets Medalje for Fremragende Tjeneste
 • Hæderstegnet for god tjeneste ved søetaten
 • Hæderstegnet for god tjeneste ved hæren
 • Hæderstegnet for god tjeneste ved flyvevåbnet
 • Forsvarets hæderstegn for god tjeneste
 • Hjemmeværnets fortjensttegn
 • Forsvarets Medalje
 • Forsvarets Medalje for Fortjenstfuld Indsats
 • Forsvarets Medalje for International Tjeneste
 • Forsvarets Medalje for International Tjeneste 1948-2009
 • Redningsberedskabets medalje
 • Redningsberedskabets Medalje for International Tjeneste
 • Fortjensttegn for 40 års tjeneste i forsvarets reserve/Fortjensttegnet for god tjeneste i forsvarets reserve
 • Hjemmeværnets Jubilæumsmedalje
 • Hjemmeværnets 60-årstegn
 • Hjemmeværnets 50-årstegn
 • Hjemmeværnets 40-årstegn
 • Hjemmeværnets 25-årstegn
 • Hæderstegnet for 50 års god tjeneste i Redningsberedskabet
 • Hæderstegnet for 40 års god tjeneste i Redningsberedskabet
 • Hæderstegnet for 25 års god tjeneste i Redningsberedskabet (tidligere Civilforsvaret)
 • Hæderstegnet for 25 års god tjeneste i politiet
 • Redningsvæsenets 100-års jubilæumsmedalje
 • Hæderstegn for officerer og andre befalingsmænd samt menige i Københavns brandvæsen
 • Hæderstegn for officerer og andre befalingsmænd samt menige i Frederiksberg brandvæsen
 • Hæderstegnet for god tjeneste i brandvæsenet
 • Galatheamedaillen
 • Koreamedaillen
 • Dansk Røde Kors’ hæderstegn
 • Dansk Røde Kors’ fortjensttegn af 1. grad
 • Dansk Røde Kors’ fortjensttegn
 • Dansk Røde Kors’ medalje
 • Dansk Røde Kors’ mindetegn for hjælp til syge og sårede i krigen i Finland 1939-40
 • Dansk Røde Kors’ mindetegn for krigshjælpearbejde 1939-45
 • Dansk Røde Kors’ mindetegn for deltagelse i krigsfangeudvekslingen i Korea
 • Beredskabs-Forbundets hæderstegn
 • Reserveofficersforeningen i Danmarks hæderstegn
 • Fredsprismedaljen
 • The Nordic Blue Berets Medal of Honour
 • De Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeningers Hæderstegn
 • Dansk Militært Idrætsforbunds Hæderstegn
 • Danmarks Turistråds Hæderstegn
 • Håndværksrådets Hæderstegn