Medlemsservice
 
 
 
 

Glemt password?

Medlemskab

Tidsskrift

Ordenshistorisk Tidsskrift udkommer ca. 2 gange om året.

Se en liste over indholdet her

Bogudgivelser

Ordenshistorisk Selskab står bag udgivelser af bøger med ordensrelateret indhold.

Se en liste over bøgerne her

Ordenshistorisk Forlag

Ordenshistorisk Forlag er et forlag som - uafhængigt af Ordenshistorisk Selskab - udgiver bøger om ordner og medaljer.

Se listen af udgivelser her

Aktiviteter

Kommende aktiviteter 2017:

12/9:Finske dekorationer til danskere
10/10:Hertugdømmet Mecklenburg-Strelitz' dekorationer
16/11:Staten belønner
5/12:Julemøde

Se detaljeret liste her

Båndguide

Klik her for at se en liste over bånd til danske ordener og medaljer.

Efterlysninger

Her efterlyses viden, kontakter og anden information.

Ordenshist. Samling

Den Ordenshistoriske Samling består af ordener og medaljer m.m. skænket til Selskabet.

  Udskriv

Aktiviteter

Tirsdag d. 12. september 2017   Finske dekorationer til danskere

København, Kastellet, Gl. Varmecentral - kl. 19:3055.69185,12.5935116

Emnet er finske dekorationer til danskere. Mange danskere har modtaget finske dekorationer, specielt medicinalpersoner og officerer i forbindelse med Finlands væbnede konflikter.


Mødet afvikles efter "Convention-modellen".


Mød op og vis dekorationer, dokumenter, billeder og andet med denne relation og knyt de relevante kommentarer til det fremlagte.

En tilkendegivelse om "aktiv" deltagelse vil være meget velkommen til drphilip@tdcadsl.dk

Tirsdag d. 10. oktober 2017   Hertugdømmet Mecklenburg-Strelitz' dekorationer

København, Kastellet, Gl. Varmecentral - kl. 19:3055.69185,12.5935116

Mange af os har ved tidligere lejligheder set Peter Ohm-Hieronymussen udstille fra sin nær komplette samling, men vi har aldrig hørt historien. Det får vi nu mulighed for.

Torsdag d. 16. november 2017   Staten belønner

København, Kastellet, Gl. Varmecentral - kl. 19:3055.69185,12.5935116

Finland kom til at opleve to perioder med et fremmed ordensvæsen, hvilket betød, at 1748–1809 blev finner tildelt svenske og 1809–1917 russiske ordener og udmærkelsestegn.
Hvilken indflydelse kom disse to systemer til at få på det selvstændige Finlands eget ordensvæsen i 1918 og 1919?


Vi skal høre om det finske ordensvæsens baggrund og dets tilblivelse.


Vort finske medlem Tom Bergroth har som det vil være bekendt livslangt beskæftiget sig professionelt med Finlands og Sveriges ordenshistorie. Her bliver vi præsenteret for et kapitel i ordenshistorien, vi normalt ikke har stiftet bekendtskab med.

Tirsdag d. 5. december 2017   Julemøde

København, Kastellet, Topografistuen (1. sal) i Ndr. Magasin - kl. 19:3055.69185,12.5935116

Julemøde

Julemødet tænkes afviklet i overensstemmelse med traditionerne.