Medlemsservice
 
 
 
 

Glemt password?

Medlemskab

Tidsskrift

Ordenshistorisk Tidsskrift udkommer ca. 2 gange om året.

Se en liste over indholdet her

Bogudgivelser

Ordenshistorisk Selskab står bag udgivelser af bøger med ordensrelateret indhold.

Se en liste over bøgerne her

Ordenshistorisk Forlag

Ordenshistorisk Forlag er et forlag som - uafhængigt af Ordenshistorisk Selskab - udgiver bøger om ordner og medaljer.

Se listen af udgivelser her

Bestil tidsskrifter
Bestil tidsskrifter

Der er mulighed for at købe de numre af Ordenshistorisk Tidsskrift der endnu ikke er udsolgte.

Tidsskrift nr. 49   -70 DKK
Tidsskrift nr. 48   -70 DKK
Tidsskrift nr. 47   -120 DKK
Tidsskrift nr. 46   -70 DKK
Tidsskrift nr. 45   -70 DKK
Tidsskrift nr. 44   -70 DKK
Tidsskrift nr. 43   -70 DKK
Tidsskrift nr. 42   -70 DKK
Tidsskrift nr. 41   -70 DKK
Tidsskrift nr. 40   -70 DKK
Tidsskrift nr. 39   -70 DKK
Tidsskrift nr. 38   -70 DKK
Tidsskrift nr. 37   -70 DKK
Tidsskrift nr. 36   -70 DKK
Tidsskrift nr. 35   -70 DKK
Tidsskrift nr. 34   -70 DKK
Tidsskrift nr. 33   -70 DKK
Tidsskrift nr. 32   -70 DKK
Tidsskrift nr. 31   -120 DKK
Tidsskrift nr. 29   -70 DKK
Tidsskrift nr. 28   -70 DKK
Tidsskrift nr. 27   -120 DKK
Tidsskrift nr. 26   -70 DKK
Tidsskrift nr. 25   -70 DKK

Til priserne skal lægges udgifter til forsendelse.

Gå til bestillingssiden for at bestille de ønskede numre (siden åbner i et nyt vindue).

Tidsskrift
Redaktør
Michael Rindsig
Michael Rindsig

Ordenshistorisk Tidsskrift


Ordenshistorisk Tidsskrift, 2017 (49)
For Troe Tieneste
For Long Service and Good Conduct
Hæderstegn for underofficerer for lang og tro tjeneste
The NCO decoration for long service and good conduct
Af Rolf Christensen

Ordenshistorisk Tidsskrift, 2017 (48)
H.H. Dimitri Prins Romanoff - In Memoriam
H. H. Dimitri Prince Romanoff - In Memoriam
Af -
Franske postkort fortæller: Militærmedaljen til Albert I. af Belgien
The story behind a French postcard: The Military Medal to King Albert I. of Belgium
Af Jan René Westh
Kong Harald Vs jubileumsmedalje 1991-2016
King Harald V's commemorative medal 1991-2016
Af Kristian Strømsnes
Det begyndte egentlig så godt, men... En "Ordensmæssigt" usædvanlig historie
It all began so well, but... A peculiar story about orders
Af Sven Philip Jørgensen
Ny polsk civil fortjenstdekoration - Østkorset (Krzyz Wschodni)
A new Polish civilian decoration of merit - The Eastern Cross (Krzyz Wschodni)
Af Jakub Kaja
Danske officerer i Æreslegionen fra ordenens indstiftelse til i dag: Baggrunden for tildelingerne
Danish officers i the Legion of Honour from its institution and until today: The stories behind the awards
Af Jan René Westh

Ordenshistorisk Tidsskrift, 2016 (47)
Forsvarets Medaljer 25 år
The Danish Military Medals 25 Years
Tapperhedskorset
The Cross of Valour
Af Lars Stevnsborg
Forsvarets Medalje for Faldne i Tjeneste
The Defence Medal for Fallen Service Personnel
Af Lars Stevnsborg
Forsvarets Medalje for Tapperhed
The Defence Medal of Valour
Af Lars Stevnsborg
Forsvarsministerens Medalje
The Medal of the Minister of Defence
Af Lars Stevnsborg
Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste
The Defence Medal for Wounded Service Personnel
Af Lars Stevnsborg
Forsvarets Medalje for Fremragende Tjeneste
The Defence Medal for Excellent Service
Af Lars Stevnsborg
Forsvarets Medalje for Fortjenstfuld Indsats
The Defence Medal for Meritorious Service
Af Lars Stevnsborg
Forsvarets Medalje for International Tjeneste
The Defence Medal for International Service
Af Lars Stevnsborg
Forsvarets Medalje for International Tjeneste 1948-2009
The Defence Medal for International Service 1948-2009
Af Lars Stevnsborg
Hæderstegn for 25 og 40 års god tjeneste
The Badge of Honour for 25/40 Years Good Service
Af Lars Stevnsborg
Fortjensttegnet for 40 års god tjeneste i forsvarets reserve
The Medal of Merit for 25/40 years Good Service in the Defence Forces Reserve
Af Lars Stevnsborg
Hjemmeværnets 60 års anciennitetstegn
The Home Guard 60 Years Service Medal
Af Lars Stevnsborg
Summary in English
Af Lars Stevnsborg

Ordenshistorisk Tidsskrift, 2016 (46)
Lykønskning fra Selskabets Protektor, Hans Kongelige Højhed Prins Henrik
Congratulation from OMSD's Patron, His Royal Highness Prince Henrik
Af -
Betragtninger efter de første 50 år
Reflections after the first 50 years
Af Sven Philip Jørgensen
Kongernes onkel - Valdemar Prins til Danmark
The kings' uncle - Valdemar Prince to Denmark
Af Klaus H. Feder
Brødrene Klein
The Klein brothers
Af Sven Philip Jørgensen
Kejsernes Elefanter - Napoleon I's og Napoleon III's Elefantordener
The Emperors' Elephants - Napoleon I's and Napoleon III's Orders of the Elephant
Af Michael Autengruber
Direktør, konsul Erik Edvard Hüttemeier R., Chr.X.Kr.E.M., Chr.X.FR.M., p.p.
Director, Consul Erik Edvard Hüttemeier R., Chr.X.Kr.E.M., Chr.X.FR.M., a.o.
Af Poul Nikolajsen & Hans Levin Hansen
En hidtil ukendt tildeling af Elefantordenen?
A yet unknown bestowal of the Order of the Elephant?
Af Klaus H. Feder

Ordenshistorisk Tidsskrift, 2015 (45)
Til tjeneste hos Storhertugen - Ordensspænde for den Mecklenburg-Schwerinske kusk Hermann Niendorf
In the service of the Grand Duke - Mecklenburg-Schwerin medal bar for driver Hermann Niendorf
Af Tilo Wahl
Franske postkort fortæller: Et spænde til Krigskorset 1914-1915
The story behind a French postcard: A bar for the War Cross 1914-1915
Af Jan René Westh
Den første Suezkrise - den engelske Egypt Medal 1882-89 og den egyptiske Khedive's Star
The first Suez crisis - the English Egypt Medal 1882-89 and the Egyptian Khedive's Star
Af Kaj Voigt
Carroll A. Taylor - Amerikansk pilot i Royal Air Force
Carroll A. Taylor - American pilot in Royal Air Force
Af Peter Møller Hansen
Kongelig hæder til Danmarks første astronaut
Royal honors for Denmark's first astronaut
Af Sven Philip Jørgensen
Næste side >>